titulo de benvida

De conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractural do Concello de Brión, ponse a dispor de todo o persoal interesado o Perfil do Contratante, no que se publicaran os datos e informacions referentes á actividade contractual desta entidade local de conformidade coa lei.

titulo de benvida

PERFIL CONTRATANTE - [a partir do 25 de abril de 2018]

titulo de benvida

PERFIL CONTRATANTE - [anteriores ao 25 de abril de 2018 - Perfil do contratante própio]