Escols Culturais e Deportivas
18 DE XULLO DE 2018

- EMPREGO PÚBLICO: ACTA FINAL DA SELECCIÓN para a formación dunha lista de agarda para a contratación laboral temporal dun/a educador/a infantil para a Escola Infantil Municipal para a substitución temporal.

- ESCOLAS CULTURAIS E DEPORTIVAS: Ábrese a inscrición das actividades para o curso 2018/2019 dende o 20 de Agosto ao 14 de Setembro. Na Casa da Cultura de 9 a 14 h.

- EXCURSIÓN DOS MAIORES: A Roma (Italia), dende o 5 ao 9 de Novembro, inclue voos de ida e volta , traslados, estancia, pensión completa e visitas. Inscricións ata o 1 de Outubro.

- EMPREGO PÚBLICO: Acta de VALORACIÓN DE MÉRITOS aportados polas persoas candidatas e CONVOCATORIA para a realización do SUPOSTO PRÁCTICO do proceso para a formación dunha lista de agarda para a contratación de persoal laboral temporal dun/a EDUCADOR/A INFANTIL

- FESTIVAL FOLCLÓRICO: V edición do festival que se vai celebrar na Praza do Concello o vindeiro 22 de Xullo as 21h.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- AS PEGADAS DE ROSALÍA: Consulta toda a información sobre o itinerario cultural a partires dunha ruta xa existente deseñada polo intelectual dodrense Avelino Abuín de Tembra, e que une os concellos de Santiago, Ames, Brión, Padrón e Dodro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

V FESTIVAL FOLCLÓRICO DE BRIÓN 2018
Excursión dos maiores a Roma
Infobrion.com