titulo de benvida

No ano 1984 o Concello de Brión na provincia da Coruña, falto de blasón desexa poseer un escudo heráldico que simbolice, de maneira concisa e clara, o seu pasado histórico. Polo cal encomendouselle a Jaime Bugallal y Vela a realización do escudo de armas do Concello que se pode ver a continuación.

No ano 2009 decidiuse facer un cambio de imaxe institucional convocando un concurso para seleccionar de entre todos os participantes o logotipo que distinguiria ao Concello de Brión, sendo seleccionado o que se pode ver máis abaixo de entre 111 propostas enviadas de todoa a comunidade española. O autor do mesmo foi Borja Sanchez Collado de Galdakao (VIZCAYA), o cal, en documento firmado, cedeu todos os dereitos de reproducción, cesión e utilización sen limitación algunha.

Polo tanto a partir desta data sempre se deberá usar o logotipo oficial do Concello de Brión, sempre e cando non se indique o contrario.

Aqui abaixo presentanse os distintos formatos para poderen ser descargados e usados.


Logotipo Concello

LOGOTIPO DO CONCELLO DE BRIÓN

DESCARGAR: JPG | PDF | PNG

Escudo Concello

ESCUDO DE ARMAS DO CONCELLO DE BRIÓN

DESCARGAR: JPG COR | JPG NEGRO | PDF