titulo de benvida

COMPOSICIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL
CONCELLEIROS: 13

* PSdeG - PSOE: 9
* Partido Popular: 2
* Bloque Nacionalista Galego: 1
* Concelleiros non adscritos: 1

CORPORACIÓN MUNICIPAL

José Luis García García
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María del Carmen Rey Tuñez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María Rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
Jesús Quintela Vázquez
PSdeG-PSOE
José Pedro Cambón Fernández
PSdeG-PSOE
Francisco Javier Blanco Sanchez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
José David García Arcos
P.P.
Saturnino Abete Redondo
P.P.
Xesús Pena Espiña
Concelleiro non adscrito
José Luis Penas Corral
BNG

linea

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

José Luís García García (Alcalde)
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín (1º Tenente de Alcalde)
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
José Pedro Cambón Fernández (2º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas (3º Tenente de Alcalde)
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
Francisco Javier Blanco Sánchez (4º Tenente de Alcalde)
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE

linea

COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

José Luis García García (Presidente)
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
José Pedro Cambón Fernández
PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
José David García Arcos
P.P.
Xesús Pena Espiña
Concelleiro non adscrito
Xosé Luis Penas Corral
B.N.G.

linea

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL E SERVIZOS

José Luis García García (Presidente)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
Francisco Javier Blanco Sánchez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María Rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
José David García Arcos
P.P.
Xesús Pena Espiña
Concelleiro non adscrito
Xosé Luis Penas Corral
B.N.G.

linea

COMISIÓN INFORMATIVA DE POLÍTICA SOCIAL E CULTURA

José Luis García García (Presidente)
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María del Carmen Rey Tuñez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
José David García Arcos
P.P.
Xesús Pena Espiña
Concelleiro non adscrito
José Luis Penas Corral
BNG

linea

COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR, DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO E ECONÓMICO, DEPORTES, OCIO E TURISMO

José Luis García García (Presidente)
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María del Carmen Rey Tuñez
INDEPENDENTE | PSdeG-PSOE
María Rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
José David García Arcos
P.P.
Xesús Pena Espiña
Concelleiro non adscrito
José Luis Penas Corral
BNG

linea
grupo de goberno municipal