titulo de benvida

COMPOSICIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL
CONCELLEIROS: 13

* PSdeG - PSOE: 8
* Partido Popular: 3
* Bloque Nacionalista Galego: 2

CORPORACIÓN MUNICIPAL

José Luis García García
PSdeG-PSOE (Voceiro Titular)
Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE
María Rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
Maria Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE
Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE (Voceira Suplente)
María Fariña Bellón
P.P. (Voceira Titular)
Waldo Carballo García
P.P. (Voceiro Suplente)
Natalia Fariña García
P.P.
Frutuoso (Tito) Souto Castiñeira
BNG (Voceiro Titular)
Xosé Luis Penas Corral
BNG (Voceiro Suplente)

linea

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

José Luís García García (Alcalde)
PSdeG-PSOE
Pablo Lago Sanmartín (1º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira (2º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
Sandy Marie Cebral Gómez (3º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
María Rosa Romero Fariña (4º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE

linea

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS

José Luis García García (Presidente)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
Natalia Fariña García
P.P.
Xosé Luis Penas Corral
B.N.G.

SUPLENTES
Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P.
Fructuoso (Tito) Souto Castiñeira
B.N.G.

linea

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS

José Luis García García (Presidente)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
Natalia Fariña García
P.P.
Fructuoso (Tito) Souto Castiñeira
B.N.G.

SUPLENTES
Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE
Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P.
Xosé Luis Penas Corral
B.N.G.

linea

REPRESENTANTES NA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA

ASAMBLEA
José Luis García García
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P.
Fructuoso (Tito) Souto Catiñeira
BNG

XUNTA DA MANCOMUNIDADE
José Luis García García
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE

linea

REPRESENTANTE NA MANCOMUNIDADE DE SANTIAGO

José Luis García García
PSdeG-PSOE

linea

REPRESENTANTES NO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZO DE IGUALDADE E BENESTAR

José Luis García García
PSdeG-PSOE (Titular)
Maria Rosa romero Fariña
PSdeG-PSOE (Suplente)

linea

REPRESENTANTE NOS CONSELLOS ESCOLARES DO IES DE BRIÓN, CEIP DE PEDROUZOS, ESCOLA DE OS ÁNXELES, ESCOLA DE BASTAVALES E ESCOLA DE LUAÑA

Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE

linea

REPRESENTANTE FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE (Representante de carácter político)
María Victoria Varela Rodríguez
Traballadora Social (Representante de carácter técnico)

linea

GDR 19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA

José Luis García García
PSdeG-PSOE (Titular)
Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE (Suplente)

linea

DELEGACIÓNS XENÉRICAS

1.- Urbanismo, Mantemento e Control de Servizos Básicos. Réxime Interior e Persoal: Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE (Dedicación Parcial)
2.- Politica Social, Servizos Sociais, Igualdade e Maiores: Maria Rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
3.- Medio Rural, Limpeza Pública e Obras Públicas: Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE (Dedicación Parcial)
4.- Seguridade Cidadá, Policia Municipal e Protección Civil e Festas: José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
5.- Biblioteca, Turismo e Patrimonio: Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE (Dedicación Parcial)
6.- Cultura, Deportes, Actividades Extraescolares e Música: Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE (Dedicación Parcial)
7.- Novas Tecnoloxías, Promoción Económica e Emprego: Maria Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE

linea
grupo de goberno municipal