Benvida actividades oficinas xerais
Actividades en vigor
 
  Reclamación de danos polos cortes de suministro eléctrico Novo horario rexistro xeral
     
Recollida de enseres Control da Avespa asiática Creación dun Rexistro Municipal de Familias de acollida para refuxiados
     
Pleno organización Concello de Brión Obrigas dos posiudores de animais domésticos de compañía Prevención e defensa contra os incendios forestais
     
Recomendacions xerais para evitar roubos en vivendas Recollida de aceite vexetal usado Recollida de aceite de vehículos e maquinaria
 
Actividades pasadas
 
     
  Reclamación de danos polos cortes de suministro eléctrico ITV agrícola