Benvida actividades formación
activiades anuais
 
Ecdl
     
Telecentro
     
Actividades en vigor
     
Acceso a cliclos de FP Informática e mecanografía Manipulador de productos fitosanitarios
     
Lingua de signos
Competencias clave 2017 Cursos de ofimática - curso 2016-2017
     
Actividades pasadas
     
    Aula Idiomas Xaneiro 2017