AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
         
    21/02/2018 - Posta en servizo das redes municipais de abastecemento nos lugares de A TORRE e BOAVENTURA.    
         
    CONVOCATORIAS    
         
    10/04/2018- ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL e PUNTUACIÓNS DOS ASPIRANTES admitidos na convocatoria do concurso para a SELECCIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A INTERINO/A para a praza de arquitecto municipal do Concello de Brión, por comisión de servizos do seu titular.    
         
    06/04/2018- LISTA DEFINITIVA de admitidos e excluidos e COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL da convocatoria do concurso para a SELECCIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A INTERINO/A para a praza de arquitecto municipal do Concello de Brión, por comisión de servizos do seu titular.    
         
    02/04/2018- LISTA PROVISIONAL de admitidos e excluidos da convocatoria do concurso para a SELECCIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A INTERINO/A para a praza de arquitecto municipal do Concello de Brión, por comisión de servizos do seu titular.    
         
    14/03/2018- BASES da convocatoria do concurso para a SELECCIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A INTERINO/A para a praza de arquitecto municipal do Concello de Brión, por comisión de servizos do seu titular.