AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
         
    02/07/2019 EDICTO: Emprazamentos no procedemento ordinario 0000272/2017.    
           
    25/04/2019 1º PREMIO "LAUDAMUCO" PARA TEXTOS TEATRAIS: O vindeiro 29 de Abril reunirase o xurado do premio Laudamuco de Textos Teatrais. Unha vez emitida a resolución do xurado procederase a apertura de plica da obra gañadora nun acto público ás 14:00hrs. na Sala de Xuntas do Concello de Brión. En dito acto farase pública tamén a composicion do xurado.    
         
    CONVOCATORIAS    
         
         
    [25/04/2019] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 5 peóns de obras (grupo IV) e 2 albaneis (grupo III) - Programa de Insercion Laboral da Deputación Provincial da Coruña - Anualidade 2019    
         
         
    10/05/2019 ACTA DE VALORACIÓN DAS ENTREVISTAS PERSOAIS dos candidatos, PROPOSICIÓN DE CONTRATACIÓN e formación de LISTAS DE AGARDA.    
           
    03/05/2019 ACTA DE VALORACIÓN DOS MÉRITOS E DOS FACTORES SOCIAIS aportados polos candidatos, e convocatoria dos mesmos á fase de ENTREVISTA PERSOAL.    
           
    25/04/2019 ANEXO I. Modelo de instancia.    
           
    25/04/2019 BASES da convocatoria.    
           
    25/04/2019 ANUNCIO BOP número 78 - Xóves, 25 de abril de 2019.    
         
         
    [21/02/2019] >> CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 2 conductores (oficial III) e 8 peóns de obras (oficial IV) - Exercicio económico 2019    
         
         
    14/03/2019 ACTA DE VALORACIÓN DAS ENTREVISTAS PERSOAIS dos candidatos para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL 8 peons de obras (Oficial IV), proposta de contratación e confección da lista de agarda dos mesmos.    
           
    14/03/2019 ACTA DE VALORACIÓN DAS ENTREVISTAS PERSOAIS dos candidatos para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2 conductores (oficial III), proposta de contratación e confección da lista de agarda dos mesmos.    
           
    08/03/2019 ACTA DE VALORACIÓN DOS MÉRITOS aportados polos candidatos para a contratación de 8 peons de obras (Oficial IV) e convocatoria dos mesmos á fase de ENTREVISTA PERSOAL.    
           
    07/03/2019 ACTA DE VALORACIÓN DOS MÉRITOS aportados polos candidatos para a contratación de 2 conductores (Oficial III) e convocatoria dos mesmos á fase de ENTREVISTA PERSOAL.    
           
    21/02/2019 BASES da convocatoria.    
         
         
    [13/11/2018] >> Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARIA DO CONCELLO DE BRIÓN mediante o sistema de concurso-oposición    
         
         
    08/02/2019 PUNTUACIÓNS obtidas na FASE DE CONCURSO e CUALIFICACIÓNS finais dos aspirantes    
           
    04/02/2019 PUNTUACIÓNS obtidas na FASE DE OPOSICIÓN e CONVOCATORIA ao tribunal para a FASE DE CONCURSO    
           
    16/01/2019 LISTA DEFINITIVA de admitidos e exluídos, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL e citación para a realización dos exercicios da FASE DE OPOSICIÓN.    
           
    10/12/2018 LISTA PROVISIONAL de admitidos e excluídos.    
           
    13/11/2018 BASES da convocatoria.    
           
    13/11/2018 ANEXO II. Modelo de instancia.