Encontro coa Arte 2019
17 DE XUÑO DE 2019

- BRION VERÁN 2019: Publicanse as listaxes de persoas admitidas, listas de agarda e excluidas nas actividades de conciliación.

- SENDEIRISMO: Presentamos duas novas rutas de sendeirismo, o día 29 de Xuño realizaráse a primeira etapa do camiño dos faros de Malpiña a Niñons e o día 6 de Xullo a ruta do río pequeno en Seoane do Courel - Lugo. 52 prazas para cada unha delas por rigoroso orde de inscrición.

- CURSOS DE FORMACIÓN: Monitor de transporte e comedor escolar de 60h. (40 horas + 20 prácticas), e Prevención de riscos laborais de 60h. (20h. presenciais). Información e inscricions na Casa da Cultura, tl. 981 50 99 08.

- PIRAGÜISMO: Para rapaces/zas maiores de 8 anos. En Ponte Ínsua (Ons) todos os venres durante os meses de Xuño, Xullo e Agosto. Obrigatorio saber nadar e pagar a correspondente ficha federativa.

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: Lista defintiva de nenos/as ADMITIDOS/AS e NON ADMITIDOS/AS na Escola Infantil Municipal para o curso 2019/2020.

- AXUDAS A EMIGRANTES GALEGOS RETORNADOS: A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publica a convocatoria de axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas. Información no departamento de Servizos Sociais Municipais ata o 30 de agosto de 2019.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- AS PEGADAS DE ROSALÍA: Consulta toda a información sobre o itinerario cultural a partires dunha ruta xa existente deseñada polo intelectual dodrense Avelino Abuín de Tembra, e que une os concellos de Santiago, Ames, Brión, Padrón e Dodro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Sendeirismo 2019
Piragüismo 2019
CURSOS DE FORMACIÓN