Solicitude de CITA PREVIA
25 DE FEBREIRO DE 2021

- ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS OFICINAS MUNICIPAIS:
A partir do vindeiro 20 de Maio volverase a atender á veciñanza nas distintas oficinas municipais unica e exclusivamente con CITA PREVIA.

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, priorizarase a atención por vía telefónica ou telemática. A atención presencial, sempre e cando sexa por motivos de urxencia, precisará CITA PREVIA.

Para evitar aglomeracións, o acceso as oficinas farase de forma unipersoal e por orde segundo a hora da cita previa asignada. A veciñanza deberá esperar fora das instalacións gardando a distancia de seguridade de 2 metros ata que poidan ser atendidos.

- CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL [4 peóns de obras (Grupo V) e 3 albaneis (Grupo V), durante 8 meses]: PEL - CONCELLOS REACTIVA 2021; programa de integración laboral mediante a contratación de persoal en risco de exclusión para a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes da Deputación Provincial da Coruña.

- BRIÓN CULTURAL MARZO'21: Durante o mes de marzo imos ter en Brión unha interesante oferta cultura que nos traerá Teatro e Música. Inversa Teatro, Teatro da Ramboia e Ibuprofeno Teatro serán as compañias que nos visiten os sábados 6, 13 e 20 de marzo respectivamente, ás 20h. no Centro Social Polivalente. En canto a parte musical A banda da Loba (Venres 26), Leilía (Sábado 27) e Pelepau (Domingo 28) presentarán os seus espectáculos as 19h. no Pavillón Polideportivo Municipal. As entradas serán de balde ata cubrir o aforo e será preciso facer reserva previa no Tl. 981 50 99 08. Terá prioridade a veciñanza empadroada no Concello de Brión. #aculturaesegura #aculturasegue

- NOITES DE CINE: O domingo 14 de marzo proxectarase o filme "Bohemian Rhapsody" e o domingo 21 "Quien a hierro mata". As proxeccións serán no pavillón Polideportivo ás 19h. con entrada de balde ata cubrir o afor. É preciso reservar a localidade no tl. 981 50 99 08. Terá prioridade a veciñanza empadroada no Concello de Brión. #aculturaesegura #aculturasegue

- CURSOS DAQUÍDARREDOR: Ábrese o prazo para inscribirse nos cursos de formación necesaria para poder utilizar as cociñas colaborativas do espazo Transformando en Brión (Monte Balado). As actividades formativas, que comezarán no momento en que se inscriban 10 persoas, serán: Hixiene e manipulación de alimentos, Prevención de riscos na cociña e Uso do equipamento das cociñas. Mais info en: actividadesbrion@gmail.com ou no tl. 981 50 99 08.

- ENTROIDO BRIÓN NA REDE 2021: MODIFICACIÓN DO PUNTO 4 DAS BASES: Modificase o punto 4 das bases para ampliar o periodo de presentación de disfraces ao consurso, que se establece dende o 12 ao 21 de febreiro. Dada a situación actual provocada pola Covid-19, o Concello de Brión decidiu suspender todos os actos presenciais previstos neste mes de febreiro, entre eles a celebración do Entroido. Non obstante, coa fin de manter unha longa tradición cultural e colaborar co comercio local, o Departamento de Cultura, Educación e Emprego de Brión convoca un concurso de disfraces que se desenvolverá de xeito virtual.

- PEL-REACTIVA 2020: Concesión DEFINITIVA das axudas do Concello de Brión como concello adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da pronvincia da Coruña (PEL-REACTIVA), publicadas no BOP nº 188, do 6 de novembro de 2020.

- CURSO DE OFIMÁTICA NA REDE: Ábrese o prazo para inscribirse nos cursos de Microsoft Word, Microsoft Exeel e Obradoiros dixitais. Información e inscricion na Aula Cemit ou no teléfono 981 50 99 08 (martes e xoves de 10 a 13h.).

- REFORZO DOMICILIARIO PARA PERSOAS MAIORES OU CON NECESIDADES CON MOTIVO DA COVID-19: Inmersos na terceira onda da pandemia e con cifras de contaxios superiores as do primeiro confinamento, dende o Concello de Brión vemos necesario reforzar a asistencia as persoas maiores ou con necesidades e que precisen axuda para facer a compra, acudir á farmacia, realizar algunha xestión no propio concello ou noutras administracións, etc...

- MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.X.O.M DE BRIÓN: Documento de modificación aprobado inicialmente polo Pleno do Concello de Brión en sesión do 16 de decembro de 2020.

- PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES): O Concello de Brión, coa sua adhesión o Pacto das alcaldias polo clima, comprometeresa a reducir os gases de efecto invernadoiro polo menos un 40% ata 2030 e a elaborar o documento PACES. Compre destacar que a elaboración do documento PACES foi subvencionado o abeiro das axudas convocadas pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, destinadas a entidades locais asinantes do Pacto das Alcaldias para o clima e a Enerxía Sostible. Operación cofinanciada pola Unión Europea, a traves do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER).

- CURSOS DA AULACEMIT: Ábrese o periodo de inscrición para os obradoiros de SEDE ELECTRÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO E VIDEOCHAMADA. Realizaranse cando se inscriban como mínimo 3 persoas. Horario de mañá e tarde. Cota gratuíta.

- PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BRIÓN: A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 11 de febreiro de 2020, aprobou inicialmente este plan. Este instrumento sométese a información pública polo prazo de un mes, a contar desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP NÚMERO 34 do Mércores, 19 de Febreiro de 2020), a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Brión Cultural Marzo'21
Noites de Cine
Cursos DaquíDarredor