Romaría de Santa Minia 2017
21 DE SETEMBRO DE 2017

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DEPORTIVAS E CULTURAIS DO CURSO 2017-2018: Publicanse as listas provisionais de persoas admitidas e en lista de agarda. Asi mesmo tamén se indica como proceder para inscribirse nos novos grupos e como facer cambios de grupo e baixas.

- RENOVAMES - BRIÓN - II: Selección de persoal traballador-alumnado: Listaxe definitiva do resultado da baremación e da entrevista.

- RENOVAMES - BRIÓN - II: Selección de persoal: Listaxe definitiva do resultado da selección.

- ROMARÍA DE SANTA MINIA 2017: Xa temos colgada na web un avace da programación dos catro días de romaría deste ano. Destacamaos, por agora, o espectáculo musical SON GALEGO, SON CUBANO de Roi Casal que vai ter lugar o día 25 de setembro na Carballeira de Santa Minia.

- XXXV CARREIRA PEDESTRE DA AMAÍA - BRIÓN 2017: Ábrese o prazo para inscribirse na tradicional carreira pedestre popular de Brión que se vai celebrar o vindeiro día 7 de Outubro na Carballeira de Santa Minia.

- ACTIVIDADES DO CENTRO SOCIAL POLIVALENTE: Ábrese o prazo de inscrición para as actividades do curso 2017/2018 entre as que se atopan Piscina, Ximnasia, Mente activa, Informática, Teatro e Manualidades. Poderan matricularse dende o luns 11 ato o venres 22 e setembro.

- CURSOS DE FORMACIÓN: Temos aberta o prazo de inscrición para os cursos de informática de Windows e Powerpoint, Cursos de lingua galega gratuítos nas Escolas Oficiais de Idiomas e os cursos de linguas da Aula de idiomas do Cocnello. Podes informarte na web ou na Casa da Cultura ata o 20 de Outubro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS DE ACOLLIDA PARA REFUXIADOS: Vense de crear no concello un rexistro con tal fin, os interesados poden dirixirse aos Servizos Sociais ou ao tl. 981 50 99 10.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Roi Casal: Son Galego, Son Cubano
XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DA AMAÍA - BRIÓN 2017
Aula de idiomas do Concello de Brión