Excursión dos maiores a Praga
16 DE AGOSTO DE 2019

- EXCURSIÓN DOS MAIORES A PRAGA (República Checa): Para veciños/as de Brión, maiores de 55 anos, que poderán ser acompañados polos seus cónxuxes ou parellas convivintes. Dende o 19 ao 23 de Novembro. Inscricións ata o 17 de setembro.

- ACTIVIDADES DO CENTRO SOCIAL POLIVALENTE: Piscina, Ximnasia, Mente Activa, Informática, Grupo de teatro e Manualidades. Inscrición dende o luns 9 ao martes 17 de setembro de 2019.

- FORMACIÓN: Cursos de MONITOR ESCOLAR e PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS durante os meses de setembro e outubro. Mais información e inscricións na Casa da Cultura.

- AULA DE IDIOMAS: Ponse en funcionamento a Aula de Inglés durante o curso 2019/2020 para nenos/as e adultos. Inscrición ata o 20 de setembro na Casa da Cultura.

- ESCOLAS CULTURAIS, DEPORTIVAS E FORMATIVAS MUNICIPAIS: Consulta a axenda coa programación culturaL, deportiva e formativa para o curso 2019-2020 do Concello de Brión.

- CELEBRAMOS A VOLTA Á ESCOLA: con duas actuacións para público infantil, RADIO BULE BULE de PACO NOGUEIRAS o día 13 de setembro as 18h. e CANTAMOS? con LUIS VALLECILLO o día 20 de setembro ás 18h. Ambalas duas na na Sala Municipal de Exposicións con entrada de balde ata completar o aforo.

- AXUDAS A EMIGRANTES GALEGOS RETORNADOS: A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publica a convocatoria de axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas. Información no departamento de Servizos Sociais Municipais ata o 30 de agosto de 2019.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- AS PEGADAS DE ROSALÍA: Consulta toda a información sobre o itinerario cultural a partires dunha ruta xa existente deseñada polo intelectual dodrense Avelino Abuín de Tembra, e que une os concellos de Santiago, Ames, Brión, Padrón e Dodro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Celebramos a volta á escola
Aula Inglés
Programación cultural e deportiva 2019-2020