Solicitude de CITA PREVIA
30 DE XULLO DE 2020

- ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS OFICINAS MUNICIPAIS:
A partir do vindeiro 20 de Maio volverase a atender á veciñanza nas distintas oficinas municipais unica e exclusivamente con CITA PREVIA.

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, priorizarase a atención por vía telefónica ou telemática. A atención presencial, sempre e cando sexa por motivos de urxencia, precisará CITA PREVIA.

Para evitar aglomeracións, o acceso as oficinas farase de forma unipersoal e por orde segundo a hora da cita previa asignada. A veciñanza deberá esperar fora das instalacións gardando a distancia de seguridade de 2 metros ata que poidan ser atendidos.

- PROGRAMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E FORMATIVA 2020-2021: Axenda coa programación de actividades culturais, deportivas e formativas para o curso 2020-2021 do Concello de Brión.

- ESCOLA INFANTIL MUNCIPAL: LISTAS DEFINITIVAS de nenos/as admitidos/as e non admitidos que solicitaron praza para a Escola Infantil Municipal.

- CAMPAMENTOS DE VERÁN: Para nenos/as de 7 a 17 anos. En quendas de máximo 25 neos/as, no Concello de Porto do Son. Inscrición ata unha semana antes da quenda. Mais info: 981 50 99 08.

- CURSO: Horta ecolóxica, cultivo de froita. Aula de formación de Monte Balado os luns de 18 a 20h. a partir do 3 de Agosto. Mais info: 981 50 99 08.

- BRIÓNSOLIDARIO: Colabora coa campaña de recollida de alimentos, para loitar contra os efectos do COVID-19. Doa alimentos on perecedoiros, produtos de hixiene e artigos para bebé. Punto de doazón: Supermercado FROIZ Montebalado, dende o 15 ao 21 de xuño.

- CONCILIABRIÓN: Obradoiros de verán, NEONOVO e o novo mundo! - Só para casos realmente necesarios. Do 22 de xuño ó 11 de setembro de luns a venres de 9:30 a 13:30h. Inscricion por quincenas ata o martes anterior ó inicio da mesma. Mais info no 981 50 99 08.

- CURSO DE MONITORAXE DE LUDOTECAS E ESPAZOS DE OCIO: Mínimo 15 persoas, preferencia veciñanza de Brión. 60h. teórias e 60h. prácticas. Inscrición ata o 17 de xuño.

- CURSOS DA AULA CEMIT: Ábrese o periodo de inscrición para os obradoiros de SEDE ELECTRÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO E VIDEOCHAMADA. Realizaranse cando se inscriban como mínimo 3 persoas. Horario de mañá e tarde. Cota gratuíta.

- MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA CURSO 20/21: Abrese o periodo para realizar novas matrículas para o vindeiro curso, dende o 15 de xuño ao 22 de xullo. Horario: De luns a venres de 10 a 13h. // Martes de 16 a 19h. // www.esmumagarinos.com

- PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BRIÓN: A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 11 de febreiro de 2020, aprobou inicialmente este plan. Este instrumento sométese a información pública polo prazo de un mes, a contar desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP NÚMERO 34 do Mércores, 19 de Febreiro de 2020), a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Horta Ecolóxica
Programación Cultural-Deportiva 2020-2021
Escola Infantil Muncipal Curso 2020/2021